Προσλήψεις προσωπικού

Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναρτήθηκε η Ανακοίνωση υπ'αριθ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δ...

Ανακοίνωση υπ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναρτήθηκε η Ανακοίνωση υπ'αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνο...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη δώδεκα (12) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους 2018-2019 στο Δήμο Διονύσου

Αναρτήθηκε η Ανακοίνωση/Προκήρυξη πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ε...

Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωσης του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ

Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωσης του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 'Η ΕΣΤΙΑ' γ...

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη τριών πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα Άθλησης για όλους

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡ...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους 2017-2018 στο Δήμο Διονύσου

Αναρτήθηκε η Ανακοίνωση/Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργ...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), τ...