Εβδομαδιαίο Προληπτικό Πρόγραμμα Πολυϊατρείου Εθελοντών 29_07_2019 έως 31_07_2019