Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Πολυϊατρείου απο 29_07_2019 εως 31_07_2019