Κάρτα Δημότη

Πρόσκληση Δήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα "ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΤΗ" Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου, στα πλαίσια της αναβάθμισης των δομών που δημιουργεί με σκοπό τη στήριξη των κατοί...

Αίτηση εγγραφής Δημοτών στο Πρόγραμμα "Κάρτα Δημότη"

Ο Δημότης / Κάτοικος του Δήμου Διονύσου, που επιθυμεί να λάβει τη Κάρτα Δημότη, θα απευθύνεται αυτοπ...