ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΩΔΕΙΟ CENTRE OF MODERN MUSIC

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α: 50% Διδασκαλία (ατομικό μάθημα) οποιουδήποτε μουσικού οργάνου (Προϋποθέσεις: 1) Να είναι Κάτοικος και Δημότης Δήμου Διονύσου 2) Να υπάρχουν ή να κατέχει αποδεικτικά στοιχεία οικονομικής ανεπάρκειας) ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Β: 100% εισιτήριο εισόδου θεάματος – συναυλίας (δωρεάν) πληροφορίες στο site www. pithagorio.gr (Προϋποθέσεις: 1) Επικοινωνία με τη Γραμματεία τηλ. 2108143258 -εσωτ. 3-  2) Να είναι Κάτοικος και Δημότης Δήμου Διονύσου

Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 43 , Άνοιξη 14565