Κοινωνικό Σπουδαστήριο Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ευχαριστεί θερμά τους Φροντιστηριακούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά του όρια για την πολύτιμη συμβολή τους και τη συμμετοχή στην προσπάθεια για τη διεύρυνση της λειτουργίας του Κοινωνικού Σπουδαστηρίου μέσω των ετήσιων υποτροφιών-χορηγιών.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν είναι με, αλφαβητική αναφορά, οι κάτωθι:

«Αντίληψη», «Εκπαιδευτική Φροντίδα και Μάθηση», «Έρεισμα», «η Μέθοδος», «Πνοή», «Πρότυπα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Κουζέλης», «Το Μάθημα», «Τομή» και «Φροντιστήριο Πουκαμισάς».

Ευχαριστούμε για την συνεργασία. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Μάθημα
Κουζέλης
Έρεισμα
Μέθοδος
Πνοή
Φροντίδα
Τομή
Πουκαμισάς
Αντίληψη