ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΠΙΠΗΡΟΣ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού Έκπτωση έως 40% στα παρακάτω: Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων, Βεβαιώσεις Μηχανικού, Έκδοση Οικ. Αδειών, Έκδοση Άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. έως 28/10/2016. Δωρεάν εκτίμηση κόστους ρύθμισης αυθαιρέτου (πρόστιμο). Λ. Κοιμ. Θεοτόκου 40, Αγ. Στέφανος, τηλ. 210 6254264