ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Ε.

Ασφαλιστικές υπηρεσίες Από 10% Έκπτωση στην μεγαλύτερη γκάμα Ασφαλιστικών Προϊόντων, ειδικές τιμές για Ενυπόθηκα Δάνεια, ειδικές τιμές για ασφαλίσεις υγείας.

Λ. Κρυονερίου 86, Κρυονέρι, τηλ. 210 6209625, 210 6209626