7η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 12 Μαρτίου 2013, ώρα 19:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση82.68 KB
Εισήγηση 1ου θέματος52.46 KB
Σχετικό 1ου θέματος96.1 KB
Εισήγηση 2ου θέματος52.41 KB
Σχετικό 2ου θέματος100.79 KB
Εισήγηση 3ου θέματος52.89 KB
Σχετικό 3ου θέματος112.73 KB
Εισήγηση 4ου θέματος113.52 KB
Σχετικό 4ου θέματος708.8 KB
Εισήγηση 5ου θέματος91.8 KB
Εισήγηση 6ου θέματος48.88 KB
Εισήγηση 7ου θέματος 37.16 KB
Σχετικό 7ου θέματος367.63 KB
II Σχετικό 7ου θέματος100.5 KB
III Σχετικό 7ου θέματος17.52 KB
Εισήγηση 8ου θέματος46.51 KB
Σχετικό 8ου θέματος16.97 KB
Εισήγηση 9ου θέματος28.12 KB
Εισήγηση 10ου θέματος50.95 KB
Σχετικό 10ου θέματος73.87 KB
II Σχετικό 10ου θέματος40.23 KB
Εισήγηση 11ου θέματος69.03 KB
Σχετικό 11ου θέματος57.34 KB
II. Σχετικό 11ou θέματος82.77 KB
III Σχετικό 11ου θέματος103.67 KB
Εισήγηση 12ου θέματος 31.11 KB
Εισήγηση 13ου θέματος60.89 KB
Σχετικό 13ου θέματος 535.32 KB
Εισήγηση 14ου θέματος48.4 KB
Σχετικό 14ου θέματος46.91 KB
Εισήγηση 15ου θέματος113.97 KB
Εισήγηση 16ου θέματος42.82 KB
Εισήγηση 17ου θέματος 42.86 KB
Εισήγηση 18ου θέματος 55.61 KB
Σχετικό 18ου θέματος134.36 KB
Εισήγηση 19ου θέματος53.87 KB
Σχετικό 19ου θέματος81.26 KB
Απόφαση 1ου θέματος77.55 KB
Απόφαση 2ου θέματος81.41 KB
Απόφαση 3ου θέματος80.88 KB
Απόφαση 18ου θέματος191.18 KB
Απόφαση 4ου θέματος83.91 KB
Απόφαση 5ου θέματος86.7 KB
Απόφαση 6ου θέματος89.34 KB
Απόφαση 7ου θέματος90.88 KB
Απόφαση 8ου θέματος72.8 KB
Απόφαση 9ου θέματος79.28 KB
Απόφαση 11ου θέματος82.93 KB
Απόφαση 13ου θέματος106.39 KB
Απόφαση 14ου θέματος82.61 KB
Απόφαση 15ου θέματος127.77 KB
Απόφαση 16ου θέματος72.2 KB
Απόφαση 17ου θέματος82.9 KB
Απόφαση 19ου θέματος80.92 KB