1η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 18:00 μμ.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση101.67 KB
Απόφαση 1ου θέματος112.95 KB
Απόφαση 2ου θέματος106.98 KB
Απόφαση 3ου θέματος107.34 KB
Απόφαση 4ου θέματος109.84 KB
Απόφαση 5ου θέματος108.58 KB
Απόφαση 6ου θέματος107.68 KB
Απόφαση 7ου θέματος172.62 KB
Απόφαση 8ου θέματος108.13 KB
Απόφαση 9ου θέματος110.59 KB
Απόφαση 10ου θέματος109.98 KB
Απόφαση 11ου θέματος108.87 KB