3η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 , ώρα 20:00

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση143.27 KB
Εισήγηση 2ου θέματος297.07 KB
Εισήγηση 3ου θέματος131.08 KB
Εισήγηση 4ου θέματος97.98 KB
Απόφαση 1ου θέματος125.7 KB
Απόφαση 2ου θέματος118.4 KB
Απόφαση 3ου θέματος86.38 KB
Απόφαση 4ου θέματος65.27 KB